En Çok Satanlar
Anasayfa  > UZAKDOĞU TIBBI  > LOSEMI  > lösemi
1 TL/1 (KDV Dahil)
lösemi

Lösemi, kandaki akyuvarların kontrolsuz ve anormal çoğalması şeklinde beliren ha­bis bir kan hastalığıdır Halk arasında kan kanseri diye de bilinir Sebebi tam olarak oılınememekte, bazı teoriler ileri sürülmek­tedir Bir çeşit tavuk lösemisinin virüsler­le geçtiği gösterildikten sonra insan löse­misinde de virüslerin rolü araştırılmış fa­kat kesin bir sonuca varılamamıştır Rad­yasyonun lösemi yapıcı etkisi gerek insanlarda yapılan gözlemler. (1945′de Hiroşima ve Nagazakı üzerine atılan atom bombası­nın etkileri) ve gerek hayvan deneyleri ile gösterilmiştir Ayrıca bazı kimyasal mad­delerin (Benzol, ksılol, toluol) de kemik ılığı ıçm zehirleyici olduğu söylenebilir Çunku bu maddelerle çalışan işçilerde yüksek oranda lösemi ve aplastik anemi görülmektedir.Lösemi hastalığı kanda anormal olarak çoğalan lösemik hücrelerin tipine göre lenfoid lösemi, myeloid lösemi vb. değişik isimler alır. Ayrıca hastalığın birden ve hızlı olarak başlayan yani akut şekilleri ile uzun süren yani kronik şekilleri birbi­rinden ayrılır. Akut lösemide kansızlığa bağlı şikâyetler, halsizlik, çabuk yorulma, nefes darlığı gibi belirtiler ön plandadır. Vücut savunmasında önemli rolleri olan lökositlerin eksikliğine bağlı olarak sık sık görülen inatçı enfeksiyonlar lösemi bakı­mından araştırılmalıdır. Ağızda ve boğazda ülserasyonlar vardır. Gene kan hücreleri­nin hastalığına bağlı olarak kanamaya eğilim fazladır. Deride ekimoz denilen kır­mızı – mor lekeler görülür. Dişetlerinde, burunda, gözde ve iç organlarda kanama olabilir. Çocuklarda kemik ağrıları, lenf bezlerinde şişme (adenomegali), dalakta büyüme, lösemilerde görülen belirtilerden­dir. Teşhis kan muayenesi ile konur. Hastaların çoğunda akyuvarların sayısı çok artmıştır.

Lösemi; vücudun kırmızı kan hücresi, platelet (trombosit) ve sağlıklı beyaz kan hücresi üretme kabiliyetini engelleyen bir durum olan habis (kanseröz) beyaz kan hücrelerinin artmış üretimini tanımlamak için kullanılan geniş bir terimdir.

Her yıl 25,000′den fazla kişiye lösemi teşhisi konulur. Lösemi, yetişkinler arasında çocuklar arasında olduğundan 10 kat daha yaygındır; çoğu vaka 65 yaş üzerindeki kişilerde meydana gelir.Dört ana tür lösemi vardır: akut lenfositik, akut granülositik, kronik granülosit ve kronik lenfositik.

Akut türlerde, habis hücreler hızla kemik iliğini egemen olur ve normal hücrelere yer bırakmazlar. Hastalığın ilerlemesi hızlıdır. Kronik lösemi türlerinin gelişimi daha yavaştır ve hastalığın daha ileri dönemlerine kadar faal kan hücrelerinin yoğun eksikliğine neden olmaz. Akut ve kronik lösemi türleri için uygulanan tedaviler farklıdır.

Doktorunuz löseminiz olduğundan şüphelenirse, sizi kan kanseri tedavisi konusunda ; uzmanlaşmış bir doktor olan bir hematologa yönlendirecektir.

TANIYI NASIL BİLDİRMELİ?

Tedavide çocuk ve ailesi ile hekim ve yardımcı personel arasındaki güven iliş­kisi çok önemlidir. Bu güven ilişkisinin yaratılması için en kararlı ve duyarlı an, aile ile uzman arasındaki ilk ilişkidir. Tam da bu ilk ilişki sırasında aileye bil­dirilir.
Hastalık aileye açıklıkla anlatılmalı, ama iyileşmenin mümkün olduğu da mutlaka belirtilmelidir. Anne babanın, çocuklarının ölümcül kabul edilen bir hastalığa yakalandığım anlamakta bü­yük güçlük çekeceği unutulmamalıdır. Ayrıca uyulması gereken genel kuralla­rı da belirtmek gerekir.

Yaşanan ruhsal şok, çoğu zaman söylenenlerin ancak bir bölümünün kavranmasına yol açar. Bu nedenle gö­rüşme sakin bir yerde, geniş bir zaman dilimi içinde anne babanın, tedaviden sorumlu kan hastalıklan uzmanının, ço­cuk hekiminin ve çocukla ilgilenecek ekipte çalışanların katılımıyla gerçek­leşmelidir.

Tedavi ekibi dışında bir uzmanın bulunması, aileyle diyalogun ilk ilişki­den sonra da devam etmesini, aileye ge­rekli bilgilerin verilmesini ve ilk karşı­laşmadan sonra doğan kuşkuların gide­rilmesini sağlar.
Aile hekiminin de katılmasınin ya­rarlı olacağı bu görüşmede “iyileşme planının temelleri atılacaktır. Bu ne­denle görüşmenin tam ve tedavi için gerekli tüm bilgiler elde edildikten sonra yapılması uygundur. Tedavinin özelliklerini ve olasılıkları anlatırken ölümcül hastalık kavramı ile yaşam beklentisi arasında bir denge kurmak gerekir.

Çocuğun bu yeni durumu sakin bir biçimde kabul etmesi için ona hastalığı­nın değişik yönleri açık ve içten bir bi­çimde anlatılmalıdır. Kuşkusuz bu bil­gilendirmede anne babaya önemli bir görev düşmektedir.
Her şeyin onun iyileşmesi ve bir an önce aile ortamına dönebilmesi için ya­pıldığına çocuğu inandırarak, sorularını içtenlikle yanıtlamak gerekir.

losemıHASTANEYE YATIŞ

Birkaç saat içinde aile ortamından alı­nıp, hastaneye taşman çocuk, yabancı bir ortamla karşılaşacak, tanı ve tedavi için yapılan zahmetli tıbbi girişimlerle karşı karşıya kalacaktır. Çocuk bu yeni ortama uyum sağlayana değin annenin ya da aileden birinin çocuğun yanında kalması gerekir.
Ço­cukla ilişkide olacak kişilerin ve öğret­menlerin, löseminin iyileşme umudu hakkında bilgilendirilmeleri gerekir. Acıma ve aşın koruyucu davranışların Çocuk üzerinde olumsuz etkiler yarata­cağı unutulmamalıdır.
Bu evrede anne babanın ruhsal ger­ginliğini ve kaygısını hafifletmek için aileye destek sürdürülmelidir. Anne ba­baların konuyla ilgili dernek ve gönüllü kuruluşlardaki yol gösterici toplantılara katılmaları da yararlı olacaktır.

TEDAVİNİN KESİLMESİ

Hastalık boyunca yaşanan önemli an­lardan biri de ilaç tedavisinin kesilme sine karar verilmesidir. Üaç tedavisi 2-3 yıl sürer ve çocuk bir ya da iki hafta­lık ilaç kürleri sırasında ayakta izlenir. Yinelemelerin görülmemesi hastalığın iyileştiği (remisyon) varsayımını doğ­rular. Bu noktaya ulaştıktan sonra has­talığın yeniden ortaya çıkma olasılığı yüzde 20 dolayındadır. Bu durum tam bir güven sağlamasa da çocuğun ve ai­lesinin daha iyimser bir ruhsal duruma girmelerini sağlar.
Tedavinin kesilmesine karar veril­diğinde aileyle görüşme yapılarak kay­gı uyandıran konular açıklığa kavuştu­rulmalıdır. Tedavinin kesilmesinden üç yıl sonra hastalık yinelememişse iyileş­me olasılığı yüzde 99′a ulaşır. Tam iyi­leşmeden hiçbir zaman emin oluna­mazsa da, klinik bakış açısıyla hasta iyileşmiş kabul edilir. Bu durum, has­tanın ergenlik dönemine lösemiyi yen­diği düşüncesiyle girmesini sağlar.

Hastalık yinelerse

Göğüslemesi oldukça zor bir durum, lösemi hastalığının yinelemesidir. İlk yinelemeyi başkaları izleyebilir. İlk yinelemede iyileşme umudu vardır. Bu dönemde kemik iliği nakli gündeme gelir; son­raki yinelemelerde iyileşme umudu azalır. Bu noktada uzmanların tercihine göre ya kanser kemoterapisi (ilaçla tedavi) sürdürülür ya da ağrıyı ve öteki belirtileri hafifleten tedavilere geçilir. İkinci yol seçildiğinde çocuk kemoterapi yükün­den ve ağır yan etkilerinden uzak kalarak, kalan yaşamım aile or­tamı içinde geçirebilir. Anne babalar bu durumu kolayca kabullenemeyebilirler. Çünkü bu, onlar için tıbbın ve kendilerinin çaresiz­liğinin göstergesidir. Bu durumda tedavi ekibi, ailenin ölüm olgu­su karşısında ruhsal tepkilerini karşılamaya ve onlara yardım et­meye hazır olmalıdır. Bu üzücü gerçeğin kabullenilmesiyle aileye ve çocuğa gerekli huzur ortamı yaratılabilir. Son günlerin evde mi, hastanede mi geçirilmesinin daha uygun olacağı konusunda uzmanlar görüş birliğine varamamışlardır. Bu­nunla birlikte aile ve tedavi ekibinin genellikle çocuğun son günle­rini evinde geçirmesi yolunda karar aldıklan ve bunun da hastanm beklenenden daha uzun bir süre hayatta kalmasını sağladığı sap­tanmıştır.

Çocuğun ölümünü izleyen haftalar ve aylarda, anne baba acı, şaş­kınlık ve suçluluk duygulan içinde olacaktır. Çocuk ölüm oranlarının yüksek olduğu geçmiş yıllara oranla günümüzde çocuğun ölü­münün kabul edilmesi daha zordur. Gerçekle baş başa kalan anne baba giderek içlerine kapanır ve çevrelerinden soyutlanır. Bu aşa­mada aileler acılarını başkalarıyla paylaşmakta güçlük çekerler ve aile-hekim ilişkisi birdenbire kesilir.

 

 

 

Siz de soru ve sorunlarınızı yazın,

Bu sayfayı yin CTRL ve D tuşlarına basarak SIK KULLANILANLAR a ekleyin ya da SiTEMiZi SIK KULLANILANLARA EKLE

 

 

Bu kategoriye son eklenenler

 

 

Bu kategorinin diger yazilari

 

 

 

 

 

 

50 Responses to “ Lösemi ”

 1. ellerinize sağlık mükemmel olmuş başarılarınız devam eder umarım

 2. lösemi hastalarına acil şifalar dilerim

 3. Ben sağlam biri olarak lösemi hastalarına ilik vermek veya gerektiğinde Trombosit vermek istiyorum,bu konuda nereye başvurmam gerekir.Hangi bölüme bana mail gönderirseniz sevinirim.Acil şifalar .

 4. evet hastalıgın kimenezaman gelecegi beli olmaz her insan duyarlı olmalı ilik bagışlamakla bircanı kurtarmak bence cokgüzelbir duygu herkes duyarlı olmalı bende bircan kurtarmak icin ilik veririm

 5. allah yardım etsin vallahi kötü bişey allah kimsenin başına vermesin bende ingilice ödeviydi onu yaparken okudum hepsini yazdım ve kötü gerçekten kötü …….

 6. evet harika tanımlamışlar

 7. ya gelin bir seyler bağışlıyalım

 8. ne bağışlayalım

 9. ben lösemı hastası deılım ama yegenım lösemı hastası umarım dier hastalar gibi oda iyileşir we hayata dewam eder şimdiden butun lösemi hastalarına acıl şifalar dilerim we hayatı daha çok dikkate alırlar…:( :( :(

 10. el birlikle butun hastalara yardım edelım ben hasta deılım demeyın eger ewlı deılsenız cocuğunuz olucak bunu dusunun

 11. insanlar herşeye at gözlüğü ile bakmasa herkes bağış yapardı zaten ama burası türkiye dimi….:(

 12. insanlarımız normalmiş gibi bakıyolar keşke böyle birşey olmasaydi

 13. benim sevdiğim sevgilim bu gün bana lösemi hastası olabileceiğini söyledi ama sonuçlar henüz belli değil başımdan kaynar sular döküldü dünyam yıkıldı ne demek yawww sevdiğin insanın gözlerinin önünde yavaş yavaş ölmesi çok acı yawwww allah kimseye böle bişi vermesinnnn onu çok seviyorum ne olur allahım onu alma …

 14. allah yardım etsin 4 günde ben perişan oldum trombosıt aramakytanyaşamayan bılmezmiş hastaların halını düşünün bırde hepsı bırbırıne moral verıyor çapa okmeydanı arasını gözümkapalı arabayla gidiyorum artık nereye kadar vücut cvp vermıyor tedavıye allah ım onu enes ömer vede tosun yaren ıme bağışlasın tüm hastalara acil şifalar

 15. peki lösemi hastalığının etkilediği sistemler hangileri?

 16. allahim kizimi bana bagisla lösemi hastaligini yensin o daha cok kücük allahim tüm yavrulara sifa ver rabbim. bebegimi kaybetmekten cok korkuyorum. seni cok seviyorum kizim.

 17. yazınız gerçekten güzel olmuş lösemi hakkın gereken bilgileri vermektedir.bende lösemi hastasıydım şu anda çok iyiyim ben bu hastalığa 10 yaşındayken yakalandı ve şu anda 15 yaşındayım ve çok iyiyim ALLAH BÜTÜN LÖSEMİ HASTALARINA ŞİFA VERSİN hiçbir zaman umudunuzu yitirmeyin herzaman moraliniz yüksek tutunuz

 18. evt cok güzel yayımlamışsınız çünkü benim kardeşimde bu hastalığa yakalandı n’olur dua edinde iyileşsinnnnnnn
  KARDEŞİMİN ADI BEYZANUR
  HATİCE………..!!!!!!

 19. teşekkürler

 20. 28 ocak 2010 benim kız arkadaşımda lösemi hastalığı vardır doktorlar almanyaya günderdi onu inş allahın izniyle ileşir .yayınlamanız çok güzel olmuş tşk e.

 21. gerçekten ödevime çok yardımcı oldu allah herkese acil şifalar versin geçmiş olsum lösemi hastalarına

 22. çok üzülüyorum lös evli çocuklara alah şifa versim ben baış yaptım500TL

 23. teşke daha çok bilgi verselerdi ama yinede bu bilgilerde güzel sağolun başarılarınızın devamını dilerim

 24. valla bnde üzüldüm bende br ödev için konu olarak bu hasatlığıı seçtimmm ztn bende lösemili çocuklaraa yardımda bulundumm ne yazıklar sevinçlerindn zıplayacaklardııı :D

 25. ben 5 ay once leucémie myéloïde chronique oldumu orendim;
  tedavime basladim,evde ilac tedavisi verdiler glivec 400 mg;
  tedaviye basladimdan sonra vucudumum direnci dustu cok cabuk hasta oluyom;
  vugudumun direncini artirmaya doval bir bitki varmi?
  yada ne yapabilirim?
  Allah herkese sifa versin, bu hastaliklari yenmek icin morelinisi yuksek tutun,

  Ahmet

 26. allah şifa versin arkadaşlar tüm lösemili arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimle…..

 27. vallaha çok üzülüyorum yhaa lösemililere allahh kimsenin başına vermesin lösemilli arakaşlarıma allah dayanma gücü versin bye bye……..

 28. ödevimde çok mu çok yardımcı oldu allah bu siteyi kuranın tuttuğunu altın eddsinn……………..xD

 29. allah yardım etsin walla. çok kötü bir hastalık.yyaaa allah aci şifalar wersin.

 30. bu hastalık zor bı hastalık ama allah ömür verdıyse hiç bırşey olmadan atlatıla bilir unutmayalım ki hasta olan deyil vadesi yeten ölür onun için allaha tevekkül edelim ve tıpben caresine bakalım rabbim bütün hastalarımıza şifa versin

 31. bn bir lösemi hastasıyım en azından doktorlar öle sölüo.lütfen bana ilik verebilecek birini bulun.annemler bilgisayarımı yeni aldı hastanede canım sıkılmasın die.sizleri seviyorum.lütfen bana ilik verecek birini bulun.çünkü en fazla 1 sene yaşarım belki o kadar yaşamam.bize ulaşmanız için size annemin msn sini verebilirim.ask_icin_olum@hotmail.com lütfen yardımlarınızı bekliyorum

 32. allah şifa versin

 33. ey lösemili arkadaşlarım korkmayın yanınızdayım

 34. ben daha iki gün önce öyrendim lösemi hastası oldugumu çok korkuyorum

 35. gerçekten bu benim ödevime yardımcı oldu sizlere teşşekür ediyorum lösev hastalığı olanlara allah şifa versin çok teşşekkür ediyorum saolun…

 36. allah acil şifalar versin. tüm dileklerim sizinle

 37. bizim çok yakın bir arkadaşımız malesev lösemi ve o 23 yaşında tedavisi nasıl olabilir yardım edin lütfen

 38. arkadaşım hem kafadan oynattı hem de lösemi lütfen yardım edin numaram 05323866672

 39. Allah yardım etsin

 40. kizimbenim herseyim 4 gun once losemi teshisi koydular kendisi daha 5 yasinda allahim onu bize bagisla onsuz ben yasayamam.almanyadan yaziyorum yatti hastanede iyilesen hastalar var insallah kizim da iyi olacak herkes dua etsin tum hastalara allah hepimizin yardimcisi olsun

 41. kizim NISA seni cok seviyorum

 42. BENDE DONMUS DURUMDAYIM ARKADASLAR BENIM AŞKIM SEVGILIM DUNYALAR GÜZELİ SELİNİM ANIDEN LÖSEMI HASTASI OLDU VE GOZLERIMIN ÖNÜNDE ERİDİ NE YAPAACM BEN ŞİMDİ
  O AĞLIYO BEN AGLIYORUM ALLAHIM YARDIM ET BÖYLE Bİ ACI YAŞATMA KİMSEYE .ARKADAŞLAR ÇOK ACI VERIYO BANA .AŞKIMI BU ŞEKILDE GÖRMMEK HALSİZİM DİYOR YORGUNUM DİYOR .UYUYAMIYORUM DİYOR BEN NE YAPICAM YA ? ALLAH KIMSEYI BU DURUMLARA DÜŞÜRMESIN CANIMI ISTESIN HAZIRIM YARDIM EDIN AKIL VERIN .05394171410

 43. site çok güzel ödevimdede bana çok yardımıc oldu teşekkürler

 44. bu site guzel hemde acı verici ALLAH kimseye yaşatmasın…

 45. ARKADAŞLARIM HEPİMİZE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM:
  Benim oğluma 2 aylıkken lösemi (AML M7) teşhisi koyuldu ve Ege Üniniversiteside 7 ay özel odada yattık bu arada çocuğum lösemi hastasıolduğu için 10 yıldır çalıştığım işyerinde resmen atıldım.Çok zor acımazız ve pahalı bir hastalık, eşim de beni terketti kaldım bir başıma uzman doktorlar ve hemşireler hepsi biliyor bizi. özel oda parasını ödeyemedim hocalarla lösev ile hepsiyle bu sorunlarımı paylaştım fakat hiç kimse yerdım etmedi.eski işyerinden aldığım tazminatımı da burayı ödedim. şimdi sadece işsizlik maaşıyla idare ediyorum sonu ne olur bilmiyorum.şimdi oğlum 11 aylık oldu tedavimiz evden devam ediyor.
  işallah iyileşeceğiz. oğlum ve ben şimdik kardeşimle kalıyoruz….
  Böyle bir hastalıkta hiçkimse sizin yanınızda olmuyor hatta herkez adeta sizden kaçıyo… Allah büyük işallah birgün biryerde birşekilde benden kaçanlarla karşılaşacağım..

 46. arkadaşlar benim arkadaşımın annesi şuan hastanede arkim çok üzülüyo ne yapmam gerek annesinin durumu kötü kız durmadan ağlıyor

 47. benim kemiklerimde sık sık ağrılar oluyor bacaklarımdada morluklar var biryere carpsam hemen morarıyor ve 2 hafta kadardır geçmedi lenf bezlerimde hafif şiş gib en yakın zamanda doktora gideceğim cok korkuyorum sizce ben lösemi miyim?

 48. banu sonuç ne oldu?? bende de kemik ağrıları var kan testi falan yaptırdım birşey çıkmadı ama hala devam ediyor sen naptın gititn mi doktora???

 49. gercekten uzuldum yazik yaaaaaaaa kucuk yaslrindan hastalar

 50. benim oğlumda lösemi hastası.8 ay ankarada yoğun tedavi gördük.şimdi idame tedavisindeyiz.ALLAHIM NEOLUR ONU BİZE BAĞIŞLA…oğlumun adı EMRE…DUA EDİN OLURMU?

Bu yazı için yorum yapın

 

Yorum için kullanabileceğiniz XHTML etiketleri: : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <blockquote cite=""> <code> <em> <strong>